Shefi Murati / DAJA / - Kryetar i keshillit te Senatit te Republikes se ILIRIDES

/ Me vendim te Keshillit te Senatit te Republikes se Ilirides : Nr 01-08 / 93 i dates 22.08.1993  /